mandag 19. desember 2011

Mentometerknapper i undervisning

Forrige uke hadde jeg tilgang på mentometerknapper. Disse ble brukt flittig, for å teste ut potensialet i undervisningen. Målet var at elevene skulle aktiveres med faglig stoff. Etter å ha gjennomført undervisning basert på mentometerknapper sitter jeg igjen med inntrykk av at dette var vellykket. Elevene jobbet godt med faglig stoff, men det var også flere effekter.

 Jeg brukte turningpoint, som integreres i powerpoint. Presentasjonen ser da ut som en powerpoint og elevene kan velge mellom flere alternativer på hvert spørsmål. Etter at tiden var ute eller at alle hadde svart, valgte jeg å la elevene se hvordan svarene fordelte seg på spørsmålet, og hvilket alternativ som var riktig.
Spørsmål til 2P
Jeg har fått mange tanker omkring hvordan dette kan brukes videre, dette vil jeg komme tilbake til. I de 4 klassene jeg brukte mentometerknapper ble de brukt til å repetere fagstoff fra et halvt skoleår. Elevene opplevde dette som gøy, og under "spillet" og etterpå har elever sagt at dette var gøy. Alle fikk hver sin mentometerknapp. Da kan jeg velge om elevene skal registreres på navn ut fra en deltakeliste, på den måten kan jeg se hva hver enkelt elev svarer i rapportene som genereres etterpå. Å registere en hel klasse viste seg å være veldig lett. Jeg kopierte en klasseliste inn i turningpoint, og lot elevene registrere sin kontroller til sitt navn før spillet startet.

Selve formen bærer preg av multiple choice test. Det må være alternativer å velge mellom. I programmet var det muligheter for å legge inn åpne svar, dette fikk jeg ikke prøvd ut, men da åpner en ny verden av oppgaver seg.

Det som overrasket meg var hvor engasjert elevene ble. Jeg gjennomførte dette med 1P-y, IT-1, Naturfag ST og 2P. Engasjementet var stort, og iveren etter å se sitt eget resultat stort.

Siden dette var en innføring og utprøving gjennomførte jeg kun quizer. Videre vil være å integrere mentometerknappene inn i undervisningen. Neste jeg vil prøve ut er en før test, og en etter test når vi gjennomgår nytt stoff, og spørsmål underveis som kan si meg noe om hvilken opfatning elevene sitter med når vi går gjennom stoffet. Altså små spørsmål om f.eks begreper eller definisjoner.

Selve gjennomføringen gikk smertefritt. Elevene forstod fort hvordan det skulle gjøres, registrering opp mot navn gikk fort, og kan også gjøres før timen. Slik at erfaringen jeg sitter med er at dette var ikke tidkrevende å gjennomføre.

Rapportene jeg kan få ut gir meg også et godt bilde av hvordan klassen fordeler ser. Dette kan brukes videre, for å ta tak i uklarheter eller lignende.
Utsnitt av rapport for ett spørsmål
Erfaringen jeg sitter igjen med er at dette synes elevene var gøy, og at de jobbet godt for å svare riktig på oppgavene. Det var en god måte å repetere stoff på.

Videre ser jeg at dette kan brukes på mange måter. Neste jeg vil prøve ut er å bruke mentometerknappene underveis i undervisningene. Hva kan elevene før vi starter, hva forstår de av det vi holder på med, og hva kan de etterpå.