torsdag 8. mars 2012

Powerpoint og One Note

Jeg tror det er viktig at elevene er produsenter i sin egen læreprosess. Med det mener jeg at jeg tror de har større utbytte av å være aktive i læringen og bearbeiding av lærestoffet. Power Point kan fort gjøre elevene til passive tilhørere. Dette er en av grunnene til at jeg mener at Power Point ikke skal inneholde for mye tekst og viktige poeng, men være en støtte til en fortelling eller dialog mellom lærer og elever, hvor de viktige poenger blir understreket og tydeliggjort slik at elevene selv finner fram til de. Hvordan jeg mener dette kan gjøres har jeg tidligere beskrevet i innlegget om Power Point i undervisning. Jeg har også prøvd å knytte mentometerknapper opp mot Power Point undervisning. 

For å gjøre det lettere for elevene å delta og gjøre sine egne notater, er Power Point og One Note gode verktøy. Når jeg som lærer har laget en Power Point kan jeg legge den ut på it's learning. Eventuelt kan jeg gjøre klar en One Note fil som elevene laster ned. Poenget er at elevene kan legge Power Point filen inn i One Note og gjøre sine egne notater. Metoden er enkel. Når du er i Power Point velger du "skriv ut". Pass på at du velger å sende utskriften til OneNote. Du kan velge ulike typer utskrifter, her er det lurt å velge små bilder slik at det er plass til notater ved siden av.

Utskriftsalternativer. Send til One Note og 
Når elevene får inn filen din i OneNote så har de mulighet til å skrive sine egne notater ved siden av eller oppå slides bildene. Hvordan man vil ha de er en smakssak. På denne måten blir elevene aktive i undervisningen. De må følge med og delta for å kunne få med seg det viktigste, og ikke minst kunne bidra til at viktig innhold blir bearbeidet og forstått.

Elevene kan de dele sine One Note filer på Skydrive og dermed dele på notatene med hverandre. 


Dette er kanskje ikke noe som skiller seg voldsomt fra  vanlig tavle undervisning. Fordelene her er at elevene kan søke på notater i One Note. De kan dele notater seg i mellom. Figurer og bilder som blir vist kommer med i elevenes notater. Dersom utgangspunktet er kun Power Point tror jeg dette kan være et godt alternativ til å bruke Power Pointen til repetisjon fra denne undervisningsøkten.