mandag 2. august 2010

Nytt skoleår

Da nærmer det seg et nytt skoleår.Forrige skoleår har gitt noen nye erfaringer omkring bruk av pc og de ressursene som er der. I fjord prøvde jeg å bruke skolearena som protokoll fullt ut. I år vil jeg ha mer fokus på det som foregår i klasserommet. Det er mange tanker og ideer som svever rundt. Noen må arbeides mer med, og andre er nesten ferdige. Noen faktorer som er viktig for meg når pc skal tas i bruk er at elevene må gjøre jobben, i betydning av at det er de som må skape innholdet. Jeg har mistet litt troen på ferdige animasjoner, og ferdige oppsett. Forståelse og interesse bygges opp rundt det å skape noe, og da er det elevene som må konstruere og skape innholdet. Det må være lett å følge opp for lærer, og nytteverdien for elevene må ligge lett tilgjengelig for elevene.

Det finnes mye som er bra, men alt kan ikke brukes samtidig. Kanskje vil jeg støtte meg til scrapbook, wiki og noen få andre ressurser i år. Her kan elevene skape sitt eget bibliotek og innhold.

Digitale tester er spennende og arbeide videre med. Jeg så et landskap som jeg ikke var klar over før gjennom skoleåret i fjor. Geogebra, og it's a test fra gjemmesiden gir mange muligheter som kunne vært spennende å prøve ut.

Det nærmer seg, og tankene er mange. Det er godt å vite fag og timeplan god tid i forveien. Nå skal det planlegges, og lekes med ideer for hva som kan være godt for undervisningen