torsdag 6. september 2012

Ny adresse

Nytt domene kortere adresse

chatlevik.no

skole.chatlevik.no

Her vil jeg samle sammmen innlegg og tema under sider og skape litt mer oversikt.

Denne bloggen blir værende men nye innlegg vil komme på den nye adressen