onsdag 16. februar 2011

PowerPoint i undervisning

Jeg skal holde kurs på Askøy om bruk av PowerPoint, avansert bruk. Det er mange tekniske muligheter i PowerPoint. Alle tekniske løsninger er ikke alltid like gode pedagogiske verktøy. Jeg vil her prøve å redegjøre for mitt ståsted, og noen kjøreregler for god PowerPoint bruk, og vis til noen løsninger som kan underbygge disse reglene.
Hver gang jeg jobber med PowerPoint, dukker et sitat opp i hodet. Er ikke sikker på hvor jeg har det fra, men det lyder
If you have no power, use PowerPoint
Dette er satt litt på spissen, men om man ikke er bevisst blir det fort slik. For å unngå en presentasjon hvor poengene forsvinner, og budskapet drukner er det noen viktige punkter å forholde seg til.

Kjøreregler for PowerPoint
 1. Fortellingen skaper rammen
  • Det er fortelleren som skaper historien. Powerpointen er en støtte og skal underbygge fortellingen. Viktig her er at det ikke er nødvendig å lese opp allt som står med tekst. Bildene/Slidesene er med for å sette knagger på historien.
 2. Få viktige momenter
  • En kjøreregel sier at man maksimalt skal ha 3 hovedpoeng i en powerpoint. Disse poengene skal klargjøres i starten, og siden tas opp hver for seg. 
 3. Lite tekst
  • Fortelleren skaper en historie. Historien er teksten, powerpointen skal bare underbygge historien, eller ta opp de viktigste momentene. De fleste leser fortere enn andre snakker. Leser du opp teksten, vil tilhørerene lese fortere, og miste interessen mens fortelleren leser. La punktene pirre nysgjerrigheten, og oppsummere viktige momenter.
    Unngå Death by bullets
 4. Bilder/illustrasjoner fremfor tekst
  • Når historien ligger hos fortelleren, og tilhørerene skal kunne huske/gjenskape historien er det ikke teksten i powerpointen som er viktig, men at sammenhengene blir synlige. Kan punktene framstilles grafisk, finnes det et bilde som illustrerer godt?
 5. Få slider
  • Det er vanskelig å følge med om det er mange slides. Er det mange slides blir tiden på hver slides mindre innen for en tidsramme. Ha få slides, maks 7 og bruk tid på hvert bilde.
Dette er hovedreglene for slidene. Ellers er det viktig å ta med at valg av 
 1. Font - påvirker oppfattelsen av innholdet
 2. Farger - påvirker lesbarheten
 3. Animasjoner - tar oppmerksomhet fra budskapet
 4. Bakgrunner - påvirker lesbarheten, oversikten
 5. Windows utklipp - er veldig standard og kan gi inntrykk av at powerpointen er klipp og lim
 6. Stavekontroll - bruk stavekontrollen 
Et ekstra poeng som også er viktig er å tenke gjennom om tilhørerene skal være passive eller delaktige. Det ligger verktøy i PowerPoint for å skjule elementer, gjøre notater i bildene eller la elementer komme til syne etterhvert. 

Praktiske tips til gjennomføring

I PowerPoint er det også noen funksjoner som er avhengig av at skjermkortet. Om du kan utvide skrivebordet til to skjermer, kan du ha presentasjonen på videokanon, og notatark på pc skjermen. 
Dette gjøres ved først å velge utvide skrivebordet. For meg med windows 7 kan jeg trykke på Windows tasten + P

Når jeg så i PowerPoint velger Lysbildeframvisning fra båndet kan jeg få ned en meny hvor jeg kan velg hvor presentasjonen skal vises. Velger jeg sekundær skjerm vil presentasjonen vises på videokanon, mens skjermbildet vil vise en oversikt over presentasjonen med dine notater

Når presentasjonen går vil du se dette skjermbildet på pc. Her kan du følge med på forbrukt tid, og klokke. Du har også mulighet til å gjøre notater i bildene med penn, eller slå av presentasjonen. 

Dette er en fordel i undervisning når det innimellom diskuteres eller tas opp noe hvor bildet kan være forstyrrende. Notatene hjelper å holde tråden i forelesningen.

Praktiske tips til PowerPointen

Smart Art
Det er lett å gjøre punktlister om til figurer. Med hjelp av SmartArt kan punktlister presenteres mer som et bilde.
Presentasjonen til venstre er det fort gjort å gjøre om til SmartArt ved å klippe ut punktene, velge sett inn og sette inn SmartArt. Her er mye å velge mellom. Velg den som passer best og lim inn punktene i tekstruten til venstre for figuren når du lager presentasjonen. Dette er en smidig måte og sette begreper i sammenheng eller i forhold til hverandre.


Flere nyttige funksjoner


Embed video i PowerPoint


Dette har jeg blogget om tidligere.

Skjermutklipp med Powerpoint
Office 2010 har egen knapp i PP for å ta skjermutklipp. Denne fungerer på samme måte som i One Note.Via rullegardinen kan du få valg mellom å lime inn utklipp av et av de aktive vinduene på skrivebordet.  Men du kan også ta skjermutklipp.

Finner du gode bilder eller sider på nettet kan du enkelt ta et bilde av disse med denne funksjonen. Uklippet kommer inn på den aktive siden i presentasjonen som et bilde. Dette kan være en fin måte å ta vare på tekster, nettsider eller lignende som du vil ha med i presentasjonen, men også dersom det kommer innspill til andre kilder eller figurer enn de som er med i presentasjonen. Ulempen er at du må ut av presentasjonsmodus for å få bildet inn i presentasjonen. Dersom presentasjonen legger opp til dialog kan dette likevel være en god måte å inkludere andre synspukt, figurer eller aktuelle problemstillinger dersom dette skulle dukke opp underveis i presentasjonen.

Husk å få med kildene fra nettsidene bildene blir hentet fra. I One Note kommer kilden automatisk med, men det gjør den ikke i PP. Pass derfor på å få den med der det er nødvendig

Fotoalbum
Denne funksjonen dekker mer spesielle behov, men den er veldig nyttig for de som trenger den. PP oppretter automatisk fotoalbum av valgte bilder gjennom båndet sett inn og valget fotoalbum.

Bildene blir automatisk lagt inn, og man kan velge tema, antall bilder per slide og om det skal være tekst sammen med bildet.Animasjoner

Kan være nyttig og legges til under fanen animasjoner. Her kan du la elementene dukke opp i en bestemt rekkefølge, på ulike måter. Denne funksjonen har eksistert lenge i PP, og bør brukes med hensikt.

Animasjoner på smartart er ikke like lett å kontrollere om du vil ha flere ulike effekter. Alle effektene du legger på virker enten på hele smartarten eller enkelt elementer. Det vil si, at om du vil at ett og ett element skal dukke opp, kan du ikke få alle elementene til å forsvinne samtidig med mindre du velger at smartarten skal fly inn en etter enn. Da vil den fly ut på samme måte, men markerer du animasjonsnummerene som indikerer utgangen, og velger at disse skal fly ut sammen under start lykkes du.

Maler/bakgrunner
Under utforming kan til en viss grad presentasjonen tilpasses, men det er også mulig å laste ned maler eller lage egne.

Figurer
Med dette mener jeg verktøyet figurer hvor egne figurer kan lages. Med litt forberedelse og litt tolmodighet kan det lages gode figurer med dette verktøyet. Det er lett å legge til effekter og egenskaper som får figurene til å se ganske gode ut.

Lenke til en side i presentasjonen
Nyttig for å hoppe mellom sidene. I smartart og på bilder kan du legge til kobling på figurene, slik at du unngår at teksten blir blå når den blir til en lenke
Formler
I matematikk er det behov for å vise formler.Disse kan lett legges inn i presentasjonen fra "sett inn" båndet. Font størrelsen kan endres slik at de blir tilfredstillende store

Bildekomprimering
Ofte er det godt å illustrere med fotografier og bilder. PP filen blir fort stor om det legges til mange bilder. PC skjermen har ikke større oppløsning enn 1024x768. Da trenger i allefall ikke bildene å ha høyere oppløsning. Det er lett å konverte alle bildene slik at de ikke tar så stor plass. Dette gjøres ved å på format båndet når bildet er valgt og klikke på bildet med pil mot hvert hjørne. Da reduseres bildefil størrelsen i PP og selve PP filen tar ikke så stor plass.

Det er også mulig å beskjære bilder i PP.

Det finnes flere praktiske og nyttige tips, kom gjerne med dine. Dette er noen av de jeg benytter meg mest av.

Her er en utskrift av presentasjonen jeg brukte

1 kommentar:

 1. Dette var supert! Spesielt nyttig var punktet om visning på sekundærskjerm!

  SvarSlett