torsdag 6. september 2012

Ny adresse

Nytt domene kortere adresse

chatlevik.no

skole.chatlevik.no

Her vil jeg samle sammmen innlegg og tema under sider og skape litt mer oversikt.

Denne bloggen blir værende men nye innlegg vil komme på den nye adressen

mandag 21. mai 2012

Geogebra 4.0.31 vs 4.0.27

Det viser seg at det kanskje er noen forandringer i geogebra 4.0.31 som gjør at 4.0.27 bruker kan bli litt forvirret.

Om du vil bruke den gamle versjonen men allerede har lastet ned 4.0.31 prøv denne linken

https://docs.google.com/open?id=0B21NLlcfAbjEVzB3SGRidU9rR2c

søndag 22. april 2012

Animasjon i Power Point

Som lærer i realfag opplever jeg ofte at animasjoner kan klargjøre hva som skjer for elevene. Det finnes mange programmer å lage animasjoner med, men ofte er terskelen litt stor for å komme i gang, eller det er tidkrevende. Derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve å lage en animasjon i Power Point. Temaet er proteinsyntesen. Det er en komplisert og sammensatt prosess hvor animasjonen er tenkt å være en inngangsport for å forstå hva som skjer i prosessen.

Det viste seg at det å bruke animasjoner i Power Point går veldig bra til den vanlige bruken. Når elementer skal flyttes ett skritt, for så å fortsette etter at andre elementer har flyttet seg, var en litt vanskelig prosess. Det var ganske tydelig at Power Point ikke er et filmverktøy, og det er det jo heller ikke ment til å være. Jeg fant fort ut hvordan disse og liknende problemer kunne omgås.

Bildene ha jeg klippet rett inn ved hjelp av verktøyer i programmet. Med mange elementer blir det fort mange bevegelsesbaner å holde orden på. Alle elementene ligger i et eget lag, og dette må også holdes orden på.

For enkle animasjoner vil jeg prøve dette igjen, men for store og kompliserte animasjoner må jeg nok dra nytte av andres arbeid i fremtiden. Likevel artig at det går an.

Når presentasjonen er ferdig kan den eksporteres som video i Power Point. Da kan du kun bestemme tid pr slide. Jeg har også tilgang på skjermeopptaker og der kan jeg spille inn video av presentasjonen, og dermed kontroll over når hver animasjon skal starte.

Etterpå kan jo oppgaven til elevene være å legge på lyd som forklarer hva som skjer i videoen. Beste bidrag blir lagt til?


Video eksportert fra Power PointVideo eksportert til Camtasia

torsdag 8. mars 2012

Powerpoint og One Note

Jeg tror det er viktig at elevene er produsenter i sin egen læreprosess. Med det mener jeg at jeg tror de har større utbytte av å være aktive i læringen og bearbeiding av lærestoffet. Power Point kan fort gjøre elevene til passive tilhørere. Dette er en av grunnene til at jeg mener at Power Point ikke skal inneholde for mye tekst og viktige poeng, men være en støtte til en fortelling eller dialog mellom lærer og elever, hvor de viktige poenger blir understreket og tydeliggjort slik at elevene selv finner fram til de. Hvordan jeg mener dette kan gjøres har jeg tidligere beskrevet i innlegget om Power Point i undervisning. Jeg har også prøvd å knytte mentometerknapper opp mot Power Point undervisning. 

For å gjøre det lettere for elevene å delta og gjøre sine egne notater, er Power Point og One Note gode verktøy. Når jeg som lærer har laget en Power Point kan jeg legge den ut på it's learning. Eventuelt kan jeg gjøre klar en One Note fil som elevene laster ned. Poenget er at elevene kan legge Power Point filen inn i One Note og gjøre sine egne notater. Metoden er enkel. Når du er i Power Point velger du "skriv ut". Pass på at du velger å sende utskriften til OneNote. Du kan velge ulike typer utskrifter, her er det lurt å velge små bilder slik at det er plass til notater ved siden av.

Utskriftsalternativer. Send til One Note og 
Når elevene får inn filen din i OneNote så har de mulighet til å skrive sine egne notater ved siden av eller oppå slides bildene. Hvordan man vil ha de er en smakssak. På denne måten blir elevene aktive i undervisningen. De må følge med og delta for å kunne få med seg det viktigste, og ikke minst kunne bidra til at viktig innhold blir bearbeidet og forstått.

Elevene kan de dele sine One Note filer på Skydrive og dermed dele på notatene med hverandre. 


Dette er kanskje ikke noe som skiller seg voldsomt fra  vanlig tavle undervisning. Fordelene her er at elevene kan søke på notater i One Note. De kan dele notater seg i mellom. Figurer og bilder som blir vist kommer med i elevenes notater. Dersom utgangspunktet er kun Power Point tror jeg dette kan være et godt alternativ til å bruke Power Pointen til repetisjon fra denne undervisningsøkten.

torsdag 23. februar 2012

Kurs i mentometerknapper

Vi hadde vår store IKT dag på Olsvikåsen vgs denne uken. Det var en hel dag med mange og gode kurs holdere. Nok en gang er jeg imponert over hvor god Google docs og Google sine løsninger er, og hvor mye lettere de kan gjøre hverdagen. Samskriving i Google docs virker veldig bra, det må jeg bruke mer! Jeg har såvidt kommet i gang med å bruke spørreskjemaene til google som evaluering.

På IKT dagen holdt jeg  kurs i mentometerknapper. Tiden går alltid litt fort når man har det kjekt, og det ble nok litt liten tid til å vise hvordan man lager powerpointen med spørsmål. Jeg viet derfor mest tid til det jeg synes er bra med mentometerknappene, nettopp til pedagogisk bruk.

Her er et lite utdrag av mitt kurs:
Noen momenter for hvordan mentometer knapper kan brukes 
Jeg gjorde som jeg gjør i undervisning, nettopp for å få et bilde av hva tilhørerene syntes. Jeg stilte samme spørsmål tidlig, og til slutt av kurset. Under er resultatet.

Spørsmål stilt første gang

Spørsmål stilt andre gang
Resultatet ble veldig positivt. Jeg har tro på at mentometerknapper brukt i undervisning kan bidra til økt læringsutbytte. Nå gleder jeg meg til å holde kurs på Dei Gode Døma i mars


tirsdag 7. februar 2012

Scripting i geogebra

Etter å lest Tor Espens Blogg måtte jeg bare prøve. Vi holder på med pytagoras i 1PY matematikk, og i mangel på oppgaver viste det seg at det var i grunnen ganske enkelt å lage.

Er er et raskt eksempel som genererer enkle oppgaver om beregning av lengde til ukjente sider i en rettvinklet trekant.

Skriptet lager tre punkter. To er tilfeldig plassert, mens det siste er beregnet til å skape 90 grader mellom sidene b og c.


Tykk på "tegn trekant" og beregn den ukjente siden. Skriv inn svaret med to desimaler i ruten

Dette er en Java-applet som er laget ved å bruke GeoGebra fra www.geogebra.org. Det ser ut som du ikke har installert Java. Vennligst gå til www.java.com

torsdag 26. januar 2012

WebClips og Evernote

Jeg har tidligere blogget om bruk av scrapbook for firefox. Scrapbook er et tillegg eller add-in som gjør at hele nettsteder kan lagres på maskinen. Dette gjør at flittige elever kan lage et arkiv av artikler, nettsider og arbeid som ligger på nettet, og lagre dette på maskinen når de har prøver eller eksamener hvor internett ikke er tilgjengelig.

Scrapbook gjør det lett å lagre nettsteder i en katalogstruktur, slik at det er lett å organisere stoffet etter fag eller emner.
Det er lett å finne tillegget i Chrome

Jeg har tatt i bruk evernote som notatverktøy. Det er nyttig når jeg har ulike datamaskiner og nettbrett med ulike operativsystem. I nettleseren i Chrome har jeg installert et tillegg som gjør at jeg kan klippe nettsider og lagre hele nettsiden i evernote. Det går ikke å lagre hele nettsteder slik som i scrapbook, Her kan man kun lagre en og en side. Sidene kan sorteres i notatblokker og tagger. Kilden lagres også, slik at i besvarelsen på en prøve kan elevene oppgi kilder til hvor informasjonen er hentet

Oversikt over hvordan utklippsmenyen ser ut

Når nettsiden er lagret, er det mulig å gå inn på siden og legge inn egne kommentarer. Dersom det er en nettside eller tekst som er gjennomgått og analysert kan kommentarene legges inn i den lagrede nettsiden til senere bruk.

En lagret side med egne notater
Dette er et kjekt verktøy for lærere og elever. One Note tilbyr mye av den samme funksjonaliteten og litt til, men som et verktøy kun for å lagre nettsider og notater er dette utmerket. Notatblokkene kan også deles, slik at alle nettsted en elev har lagret, kan deles med andre elever.One Note filer kan også importeres inn i Evernote.

For å kunne gjøre dette krever det at du har en Evernote konto, programtillegget installert i nettleseren og Evernote programmet installert på pcen (slik at filene blir tilgjengelig uten nett)

fredag 13. januar 2012

Mentometerknapper i undervisning II

Jeg har tidligere blogget om bruk av mentometer knapper. Da brukte jeg de som quiz. Det var mitt første forsøk med mentometerknapper. Jeg var svært fornøyd. Gjennomføring og utbytte viste seg å være veldig tilfredstillende. Det var lett å lage powerpointen som ble knyttet til mentometerknappene, og det var lett og raskt og knytte mentometerknapp til elev, slik at jeg kan se hva hver enkelt elev valgte på de ulike spørsmålene.  Dette har ført til at jeg nå har prøvd knappene som en del av undervisning. Det vil si at vi gjennomgikk nytt stoff  og som var ukjent for elevene. På forhånd hadde jeg forventninger til at dette kunne gi meg mulighet til å rydde opp i uklarheter dersom elevene ikke kunne svare på spørsmålene i etterkant.

Jeg bygget opp undervisningen rundt powerpointen med nytt stoff og spørsmål til klassen. Først hadde jeg noen repetisjonsspørsmål fra forrige økt, jeg la også inn spørsmål knyttet til delen hvor jeg forberedte elevene på hva vi skulle gjøre i denne økten. Dette gav meg et godt bilde av om elevene hadde forkunskapene til det som skulle gjennomgås i denne økten.

Når jeg la fram knappene gav elevene utrykk for at dette gledet de seg til. Powerpointen innledet først med hva som var målet for økten. Med en blanding av nytt stoff, repetisjonsspørsmål og spørsmål knyttet til nytt stoff ville jeg at elevene skulle ha fokus på hva vi skulle lære. Allerede på repetisjonsspørsmålene så jeg hvor nyttig dette var. Elevene svarte stort sett korrekt, men når svarene kom fram kunne vi gripe fatt i det som var uklart med en gang.
Hvor mange som har svart

Det hele fungerer slik at en slide inneholder spørsmål og svar alternativer. Når jeg ser at alle har svart, kan jeg vise fordelingen av svar for klassen, slik at hele klassen ser hvordan svarene er fordelt. Ut fra fordelingen kan jeg konstatere at enten er det så mange korrekte svar at vi ikke trenger bruke mer tid på den delen, eller at svarene fordeler seg rundt ett galt alternativ, da forteller det meg at mange elever sitter med feil forståelse, og det vi kan diskutere oss fram til en felles forståelse av hva som er riktig og hvorfor. Nå svarene er jevnt fordelt, kan jeg anta at de fleste gjetter, og at forståelsen for hele klassen ikke samsvarer med den forståelsen jeg ønsker at de skal ha. Da er det lett å stoppe opp og gå inn i emnet. Elevene vil gjerne vite hva som er riktig svar, og om de har rett. Jeg opplevde en stor interesse for å finne ut om de hadde valgt rett, og hvorfor svaret var rett. Denne interessen skaper en diskusjon i klassen rettet mot alternativene på powerpointen som jeg ikke hadde fått til uten knappene.

Ett spørsmål fra dagens ppt. Denne innledet en god diskusjon om  elektromagnetisk stråling som bølger og egenskapene til bølgene, og hva som kjennetegner de ulike strålingene.
Jeg satte også inn et spørsmål som kun var nevnt i innledningen til disse emnene forrige økt. Det samme spørsmålet kom etter at jeg hadde gjennomgått stoffet. Dette gjør det lett for meg å se om undervisningen har avstedkommet noe. 

Figuren til venstre er før stoffet var gjennomgått, og figuren til høyre etter.

Opsummering

Mentometer knapper er gøy! Både for meg og elevene. Ikke minst et kjempe nyttig verktøy for å ta tak i de uklarheter og misforståelser som dukker opp underveis. Elevene er veldig på "hugget" for å forstå og finne ut av hva som er riktig svar. Et godt tips er å ikke avsløre riktig svar før alternativene er diskutert med klassen. Dette gir rom for gode diskusjoner knyttet til fag og forståelse. 

Jeg er altså stofornøyd med dette verktøyet, og synes det er så nyttig at jeg leter etter muligheter til å bruke det. En annen ting er hvordan elevene oppfatter dette. Derfor avsluttet jeg dagen med en undersøkelse i klassen. Det ble fem korte spørsmål som jeg ville ha svar på for å gi meg et bilde av hvordan elevene oppfattet undervisningen med "knappene"

En rask undersøkelse etter undervisningen.
Ut fra den korte undersøkelsen sitter jeg igjen med intrykket av at elevene likte dette like godt som meg. Selv om svarene sier at de likte det bedre enn læringsutbyttet så er det likevel entydig positive svar.

Nå er "knappene" nytt for meg, og nytt for elevene, og derfor er de kanskje positive, men nytten av å bruke de opplever jeg som svært stor. Dette vil jeg fortsette med og bruke i andre sammenhenger også!