torsdag 9. desember 2010

Scrapbook kurs for elever

På Olsvikåsen har vi en gang i måneden kurs for lærere med hensikt å inspirere og lære bruk av nyttige digitale verktøy. For noen uker siden hadde jeg et kurs i scrapbook for elevene. Da var det ikke mange som møtte, men når elevene forstod hva scrapbook var økte interessen. Nå har jeg hatt et ekstra kurs for alle tredjeklassene ved skolen.

Scrapbook er et nyttig verktøy for både elever og lærere. Nettsteder og nettsider kan lastes ned og brukes uten internett. I tillegg kan det gjøres notater og overstrykninger i nettsiden. Etterpå kan nettstedet deles med andre eller legges ut på it's learning.

Dette er også nyttig for undervisningen i fag hvor det er tunge fagtekster med ord som ikke alltid er dagligtale for elevene. Sammen med elevene kan vi gjennomgå en tekst og markere viktige elementer, forklare ord og legge til kommentarer.

Elevene kan gjøre egne notater på nettsider og ta de med på prøver og eksamen.

Nå har elevene her på skolen fått opplæring, og ideer til bruk. I matematikk undervisningen på R2 jobber vi med en wiki som skal brukes på denne måten. Stort pensum og lite med tid er en barriære for å få lagt til nytt stoff. Når eksamen kommer kan denne wikien brukes som hjelpemiddel. Alle elevene bidrar og sammen lager vi en regelbok/lærebok.

Det blir spennende å følge med om elevene ser nytte i dette verktøyet, og hvordan dette kan være hjelpemiddel på prøver og eksamen.

Her er noen tanker jeg har gjort meg om scrapbook