mandag 19. desember 2011

Mentometerknapper i undervisning

Forrige uke hadde jeg tilgang på mentometerknapper. Disse ble brukt flittig, for å teste ut potensialet i undervisningen. Målet var at elevene skulle aktiveres med faglig stoff. Etter å ha gjennomført undervisning basert på mentometerknapper sitter jeg igjen med inntrykk av at dette var vellykket. Elevene jobbet godt med faglig stoff, men det var også flere effekter.

 Jeg brukte turningpoint, som integreres i powerpoint. Presentasjonen ser da ut som en powerpoint og elevene kan velge mellom flere alternativer på hvert spørsmål. Etter at tiden var ute eller at alle hadde svart, valgte jeg å la elevene se hvordan svarene fordelte seg på spørsmålet, og hvilket alternativ som var riktig.
Spørsmål til 2P
Jeg har fått mange tanker omkring hvordan dette kan brukes videre, dette vil jeg komme tilbake til. I de 4 klassene jeg brukte mentometerknapper ble de brukt til å repetere fagstoff fra et halvt skoleår. Elevene opplevde dette som gøy, og under "spillet" og etterpå har elever sagt at dette var gøy. Alle fikk hver sin mentometerknapp. Da kan jeg velge om elevene skal registreres på navn ut fra en deltakeliste, på den måten kan jeg se hva hver enkelt elev svarer i rapportene som genereres etterpå. Å registere en hel klasse viste seg å være veldig lett. Jeg kopierte en klasseliste inn i turningpoint, og lot elevene registrere sin kontroller til sitt navn før spillet startet.

Selve formen bærer preg av multiple choice test. Det må være alternativer å velge mellom. I programmet var det muligheter for å legge inn åpne svar, dette fikk jeg ikke prøvd ut, men da åpner en ny verden av oppgaver seg.

Det som overrasket meg var hvor engasjert elevene ble. Jeg gjennomførte dette med 1P-y, IT-1, Naturfag ST og 2P. Engasjementet var stort, og iveren etter å se sitt eget resultat stort.

Siden dette var en innføring og utprøving gjennomførte jeg kun quizer. Videre vil være å integrere mentometerknappene inn i undervisningen. Neste jeg vil prøve ut er en før test, og en etter test når vi gjennomgår nytt stoff, og spørsmål underveis som kan si meg noe om hvilken opfatning elevene sitter med når vi går gjennom stoffet. Altså små spørsmål om f.eks begreper eller definisjoner.

Selve gjennomføringen gikk smertefritt. Elevene forstod fort hvordan det skulle gjøres, registrering opp mot navn gikk fort, og kan også gjøres før timen. Slik at erfaringen jeg sitter med er at dette var ikke tidkrevende å gjennomføre.

Rapportene jeg kan få ut gir meg også et godt bilde av hvordan klassen fordeler ser. Dette kan brukes videre, for å ta tak i uklarheter eller lignende.
Utsnitt av rapport for ett spørsmål
Erfaringen jeg sitter igjen med er at dette synes elevene var gøy, og at de jobbet godt for å svare riktig på oppgavene. Det var en god måte å repetere stoff på.

Videre ser jeg at dette kan brukes på mange måter. Neste jeg vil prøve ut er å bruke mentometerknappene underveis i undervisningene. Hva kan elevene før vi starter, hva forstår de av det vi holder på med, og hva kan de etterpå.onsdag 9. november 2011

Apps i It's Learning

Iphone apps, android apps, It's apps. Appsene er overalt. I dag fortalte It's Learning om nye funksjoner som kommer, og at de blant annet vil satse på apps. På telefonen og tableten er det enkelt å skaffe seg apps. Så lenge appsene er gratis eller betalt på forhånd av andre fungerer dette bra i It's. Problemet oppstår når man må betale for at appsene skal være tilgjengelig, men dette er en helt annen historie dersom du ikke er villig til selv å betale da. Dette er vel første utfordring, men siden dette ligger utenfor det jeg ønsker å se på i dette innlegget så lar jeg det ligge. Jeg vil se på hva er appsene, og kan de brukes?


Foreløpig er ikke samlingen imponerende, men dersom apps skal satses på får vi håpe at utvalget vokser fort. Det er ikke veldig mange å velge mellom, og de som er tilgjengelig (altså gratis, eller betalt av andre) er ikke nok. Likevel finnes det noen gullkorn. Fordelene med apps er at programmer som man gjerne kunne brukt utenfor It's nå kan brukes som en del av It's. Det beste eksempelet er kikora som skolen har kjøpt inn, gjennom fylkeskommunen. Dette er en omfattende app hvor elevene gjør jobben, og jeg får omfattende rapporter om elevenes arbeid.

Appsene kan brukes fra å krydre oppslag og planlegger til å følge elevenes framdrift. Jeg er spent på hva som kommer. Foreløpig er det alt for få appser, men potensialet er der. Jeg ønsker meg appser som gjør at jeg kan aktivisere elever, følge elever og gi enkelt elever noe å vokse på.

En foreløpig 10 på topp liste må bli

 1. Kikora/Cosinus
 2. NRK skole
 3. NDLA
 4. J2Spotlight Plugin
 5. Atekst
 6. Geanium Visual Editor
 Lenger blir ikke listen, foreløpig, da det ikke finnes flere apper jeg finner interessante.

Jeg tenker at jeg er spent på hva som kommer, og håper dette kan gjøre fagsidene mer innholdsrike og interaktive for elevene, og at jeg som lærer lett kan følge elevene, og gi elevene mer gjennom It's enn å fortelle hva som skal gjøres. Apps er i en tidlig fase, så jeg vil ikke komme med noen dom, men det skal bli spennende å følge med på hvilke apps som kommer, og hva det kan tilføre It's og hvordan kommunikasjonen og elevene opplevelse av faget på It's.

onsdag 25. mai 2011

Askestøv fra Island

Utbruddet på den islandske vulkanen Grimsvötn har gitt oss en ny askesky. Etter å ha observert støv på de fleste flatene i går har vi studert støvet i mikroskop. 400 ganger forstørrelse gir et godt bilde av hvordan støvet fra Island ser ut


Her ses glassbitene tydelig som små gjennomsiktige korn. Formen kommer av at lavaen blir så hurtig nedkjølt at den ikke rekker å danne krystalle


Oprinnelig lagt ut på Olvrealistene.net

onsdag 16. februar 2011

PowerPoint i undervisning

Jeg skal holde kurs på Askøy om bruk av PowerPoint, avansert bruk. Det er mange tekniske muligheter i PowerPoint. Alle tekniske løsninger er ikke alltid like gode pedagogiske verktøy. Jeg vil her prøve å redegjøre for mitt ståsted, og noen kjøreregler for god PowerPoint bruk, og vis til noen løsninger som kan underbygge disse reglene.
Hver gang jeg jobber med PowerPoint, dukker et sitat opp i hodet. Er ikke sikker på hvor jeg har det fra, men det lyder
If you have no power, use PowerPoint
Dette er satt litt på spissen, men om man ikke er bevisst blir det fort slik. For å unngå en presentasjon hvor poengene forsvinner, og budskapet drukner er det noen viktige punkter å forholde seg til.

Kjøreregler for PowerPoint
 1. Fortellingen skaper rammen
  • Det er fortelleren som skaper historien. Powerpointen er en støtte og skal underbygge fortellingen. Viktig her er at det ikke er nødvendig å lese opp allt som står med tekst. Bildene/Slidesene er med for å sette knagger på historien.
 2. Få viktige momenter
  • En kjøreregel sier at man maksimalt skal ha 3 hovedpoeng i en powerpoint. Disse poengene skal klargjøres i starten, og siden tas opp hver for seg. 
 3. Lite tekst
  • Fortelleren skaper en historie. Historien er teksten, powerpointen skal bare underbygge historien, eller ta opp de viktigste momentene. De fleste leser fortere enn andre snakker. Leser du opp teksten, vil tilhørerene lese fortere, og miste interessen mens fortelleren leser. La punktene pirre nysgjerrigheten, og oppsummere viktige momenter.
    Unngå Death by bullets
 4. Bilder/illustrasjoner fremfor tekst
  • Når historien ligger hos fortelleren, og tilhørerene skal kunne huske/gjenskape historien er det ikke teksten i powerpointen som er viktig, men at sammenhengene blir synlige. Kan punktene framstilles grafisk, finnes det et bilde som illustrerer godt?
 5. Få slider
  • Det er vanskelig å følge med om det er mange slides. Er det mange slides blir tiden på hver slides mindre innen for en tidsramme. Ha få slides, maks 7 og bruk tid på hvert bilde.
Dette er hovedreglene for slidene. Ellers er det viktig å ta med at valg av 
 1. Font - påvirker oppfattelsen av innholdet
 2. Farger - påvirker lesbarheten
 3. Animasjoner - tar oppmerksomhet fra budskapet
 4. Bakgrunner - påvirker lesbarheten, oversikten
 5. Windows utklipp - er veldig standard og kan gi inntrykk av at powerpointen er klipp og lim
 6. Stavekontroll - bruk stavekontrollen 
Et ekstra poeng som også er viktig er å tenke gjennom om tilhørerene skal være passive eller delaktige. Det ligger verktøy i PowerPoint for å skjule elementer, gjøre notater i bildene eller la elementer komme til syne etterhvert. 

Praktiske tips til gjennomføring

I PowerPoint er det også noen funksjoner som er avhengig av at skjermkortet. Om du kan utvide skrivebordet til to skjermer, kan du ha presentasjonen på videokanon, og notatark på pc skjermen. 
Dette gjøres ved først å velge utvide skrivebordet. For meg med windows 7 kan jeg trykke på Windows tasten + P

Når jeg så i PowerPoint velger Lysbildeframvisning fra båndet kan jeg få ned en meny hvor jeg kan velg hvor presentasjonen skal vises. Velger jeg sekundær skjerm vil presentasjonen vises på videokanon, mens skjermbildet vil vise en oversikt over presentasjonen med dine notater

Når presentasjonen går vil du se dette skjermbildet på pc. Her kan du følge med på forbrukt tid, og klokke. Du har også mulighet til å gjøre notater i bildene med penn, eller slå av presentasjonen. 

Dette er en fordel i undervisning når det innimellom diskuteres eller tas opp noe hvor bildet kan være forstyrrende. Notatene hjelper å holde tråden i forelesningen.

Praktiske tips til PowerPointen

Smart Art
Det er lett å gjøre punktlister om til figurer. Med hjelp av SmartArt kan punktlister presenteres mer som et bilde.
Presentasjonen til venstre er det fort gjort å gjøre om til SmartArt ved å klippe ut punktene, velge sett inn og sette inn SmartArt. Her er mye å velge mellom. Velg den som passer best og lim inn punktene i tekstruten til venstre for figuren når du lager presentasjonen. Dette er en smidig måte og sette begreper i sammenheng eller i forhold til hverandre.


Flere nyttige funksjoner


Embed video i PowerPoint


Dette har jeg blogget om tidligere.

Skjermutklipp med Powerpoint
Office 2010 har egen knapp i PP for å ta skjermutklipp. Denne fungerer på samme måte som i One Note.Via rullegardinen kan du få valg mellom å lime inn utklipp av et av de aktive vinduene på skrivebordet.  Men du kan også ta skjermutklipp.

Finner du gode bilder eller sider på nettet kan du enkelt ta et bilde av disse med denne funksjonen. Uklippet kommer inn på den aktive siden i presentasjonen som et bilde. Dette kan være en fin måte å ta vare på tekster, nettsider eller lignende som du vil ha med i presentasjonen, men også dersom det kommer innspill til andre kilder eller figurer enn de som er med i presentasjonen. Ulempen er at du må ut av presentasjonsmodus for å få bildet inn i presentasjonen. Dersom presentasjonen legger opp til dialog kan dette likevel være en god måte å inkludere andre synspukt, figurer eller aktuelle problemstillinger dersom dette skulle dukke opp underveis i presentasjonen.

Husk å få med kildene fra nettsidene bildene blir hentet fra. I One Note kommer kilden automatisk med, men det gjør den ikke i PP. Pass derfor på å få den med der det er nødvendig

Fotoalbum
Denne funksjonen dekker mer spesielle behov, men den er veldig nyttig for de som trenger den. PP oppretter automatisk fotoalbum av valgte bilder gjennom båndet sett inn og valget fotoalbum.

Bildene blir automatisk lagt inn, og man kan velge tema, antall bilder per slide og om det skal være tekst sammen med bildet.Animasjoner

Kan være nyttig og legges til under fanen animasjoner. Her kan du la elementene dukke opp i en bestemt rekkefølge, på ulike måter. Denne funksjonen har eksistert lenge i PP, og bør brukes med hensikt.

Animasjoner på smartart er ikke like lett å kontrollere om du vil ha flere ulike effekter. Alle effektene du legger på virker enten på hele smartarten eller enkelt elementer. Det vil si, at om du vil at ett og ett element skal dukke opp, kan du ikke få alle elementene til å forsvinne samtidig med mindre du velger at smartarten skal fly inn en etter enn. Da vil den fly ut på samme måte, men markerer du animasjonsnummerene som indikerer utgangen, og velger at disse skal fly ut sammen under start lykkes du.

Maler/bakgrunner
Under utforming kan til en viss grad presentasjonen tilpasses, men det er også mulig å laste ned maler eller lage egne.

Figurer
Med dette mener jeg verktøyet figurer hvor egne figurer kan lages. Med litt forberedelse og litt tolmodighet kan det lages gode figurer med dette verktøyet. Det er lett å legge til effekter og egenskaper som får figurene til å se ganske gode ut.

Lenke til en side i presentasjonen
Nyttig for å hoppe mellom sidene. I smartart og på bilder kan du legge til kobling på figurene, slik at du unngår at teksten blir blå når den blir til en lenke
Formler
I matematikk er det behov for å vise formler.Disse kan lett legges inn i presentasjonen fra "sett inn" båndet. Font størrelsen kan endres slik at de blir tilfredstillende store

Bildekomprimering
Ofte er det godt å illustrere med fotografier og bilder. PP filen blir fort stor om det legges til mange bilder. PC skjermen har ikke større oppløsning enn 1024x768. Da trenger i allefall ikke bildene å ha høyere oppløsning. Det er lett å konverte alle bildene slik at de ikke tar så stor plass. Dette gjøres ved å på format båndet når bildet er valgt og klikke på bildet med pil mot hvert hjørne. Da reduseres bildefil størrelsen i PP og selve PP filen tar ikke så stor plass.

Det er også mulig å beskjære bilder i PP.

Det finnes flere praktiske og nyttige tips, kom gjerne med dine. Dette er noen av de jeg benytter meg mest av.

Her er en utskrift av presentasjonen jeg brukte

lørdag 12. februar 2011

Microsoft Matematics 4.0

Som matematikklærer er det mange kalkulatorer å velge mellom etterhvert. Microsoft har lansert sin kalkulator, og den er gratis. Det frister derfor å se nærmere på denne kalkulatoren. Det som er viktig for meg er at elevene skal kunne forholde seg til en kalkulator. Pensum er stort og det er viktig for elevene å være trygg på verktøyene de bruker, slik at de er til hjelp og ikke skaper frustrasjon. På skolen vår er det casio classpad 300 i pc versjon som benyttes. Grafikken og brukergrensesnittet er ikke det beste jeg har sett. Jeg har derfor litt håp om at Microsoft Matematics kan være en god erstatter. Den er gratis, det betyr at den kanskje bør sammenlignes med de andre gratis løsningene som finnes. Geogebra har kommet i 5.0 beta, med cas funksjon og 3D graf. wxMaxima er et godt alternativ, men brukergrensesnittet er en utfordring for noen. Kanskje har vi endelig fått et godt alternativ.

Kalkulatoren er bygd opp rundt brukergrensesnittet til en håndholdt kalkulator. Det tradisjonelle gafiske vinduet er løftet ut av kalkulatoren. Den "håndholdte" kalkuatoren kan skjules. Alt som tastes inn kan tastes inn ved hjelp av tastaturet, når man kan komandoene. Dermed er ikke den "håndholdte" kalkulatoren nødvendig.

Det MM4 gjør som ikke alle andre kalkulatorer gjør er å vise mellomregninger. Løser du foreksempel en annengradslikning kan du velge å se mellomregningene. Likninger med to ukjente løser kalkulatoren lett, og den viser også utregningene. Dette er en funksjon som jeg bare har sett hos wolframalpha. Dette vil kanske være en utfordring i tradisjonell undervisning, men åpner for nye veier i undervisningssituasjonen.

Regnestykker og grafer kan eksporteres til word, noe som gjør det lett å levere oppgaver digitalt. I grunnen et veldig godt førsteinntrykk.Mellomregningene kommer ikke med i word, men akkurat det er kanskje ikke så veldig interessant.

Selve kalulatoren er intuitiv og lett å bruke. Regnestykkene skrives i vinduet med tastatur, og utregningene kommer over. Ved å dobbeltklikke på en linje i utregningene overføres dette automatisk til inntastingsvinduet. Denne funksjonen kommer i neste versjon av geogebra, wxMaxima mangler denne funksjonen. Der må man skrive linjenummeret for utrykket.

Når utrykk skrives inn i kalkulatoren er det ikke nødvendig å skrive multiplikasjonstegn mellom tall og bokstaver. Kalkulatoren er ikke så streng på dette som mange andre alternativer (Geogebra, wxMaxima)

Når vi beveger oss inn i graftegneren så fungerer den også veldig godt. Etterhvert som jeg bruker den merkes det at det blir viktig å bruke musen. Noen hurtigtaster er der, men ikke for alt. Det blir mye klikking for å zoome, endre plotteområde. Her blir det viktig å ha en god mus i tillegg. Etter å ha brukt kalkulatoren en del, blir jeg litt sår i pekefingeren etter å ha brukt musen på min laptop (en rød litten tapp mellom g og h på tastaturet) Dette blir etterhvert tungvint. Dersom du ønsker å tegne en graf der x skal ligge mellom to verdier må du først tegne grafen, så gå til arbeidsarket, kopiere utrykket til inntastingsvinduet og endre det der. Selvfølgelig kan man lære seg å skrive inn kommandoene for grafen.


Ikke helt fornøyd med graftegneren spesiellt når det kommer til å tilpasse eller endre utrykket som er tegnet.

Læreplanen

Med utgangspunkt i at det er løpet der elevene følger 1T, R1 og R2 hvor behovet for en kraftig kalkulator er størst vil jeg se nærmere på læreplanen for disse fagene og hvordan denne kalkulatoren kan brukes i disse fagene.

1T

Her dekkes alle læreplanmålene hvor det trengs kalkulator

R1
Følgene læreplan kan ikke dekkes av kalkulatoren. Mye av dette er tradisjonelt løst på papir, men geogebra lykkes langt på vei å dekke disse læreplanmålene.

 • bruke linjer og sirkler som geometriske steder sammen med formlikhet og setningen om periferivinkler i geometriske resonnementer og beregninger
 • utføre og analysere konstruksjoner definert av rette linjer, trekanter og sirkler i planet, med og uten bruk av dynamisk programvare
 • utlede og bruke skjæringssetningene for høydene, halveringslinjene, midtnormalene og medianene i en trekant
 • gjøre rede for forskjellige bevis for Pytagoras’ setning, både matematisk og kulturhistorisk

Følgende lærplan mål kan ikke dekkes av kalkulatoren. wxMaxima kan regne med vektorer. Regnereglene for vektorer er noe som forventes kjent til del 1 av eksamen, altså kan det ses som unødvendig at kalkulatoren skal kunne regne med vektorer.


 • regne med vektorer i planet, både geometrisk som piler og analytisk på koordinatform
 • beregne og analysere lengder og vinkler til å avgjøre parallellitet og ortogonalitet ved å kombinere regneregler for vektorer
Dette betyr at R1 er godt dekket av denne kalkulatoren, og sammen med geogebra kan denne kalkulatoren brukes

R2 

Her forventes også vektorregning som kjent på del 1

Annet
Regressjon mangler i denne kalkulatoren. Modellerings kompetansemålene må løses med andre hjelpemidler som geogebra. Dette gjør at kalkulatoren krever at man bruker andre programmer i f.eks. 2P hvor det er ønskelig å bruke ett hjelpemiddel. Da er kanskje geogebra en bedre løsning.

Konklusjon

For et realfagsløp i skolen vil denne kalkulatoren sammen med geogebra fungere veldig bra. Når man blir kjent med komandoene og frigjør seg fra alle museklikkene i graftegneren så er det en god kalkulator. Av alle gratis alternativene er dette et av de beste. Samhandling med word gjør at dette helt klart er et godt alternativ i forhold til wxMaxima som samhandler godt med latex.

Neste år kan det godt hende at mine elever bruker denne kalkulatoren. Som gratis kalkulator er dette et veldig godt alternativ. Om jeg ikke får byttet til TI-nspire kan dette være valget

onsdag 9. februar 2011

Digital leksehjelp

Dette er en kommentar til kjemikeren sitt blogginnlegg om digital leksehjelp.

Jeg har lenge gitt elevene tilbud om å kontakte meg, spesiellt i forkant av prøver, om det er oppgaver eller lignende de vil ha forklaring eller svar på.

De alternativene jeg har benyttet meg av er

1. Tablet PC

Min arbeidspc er en tablet pc. Her kan jeg skrive på skjermen med en penn. Dette gjør at jeg kan bruke one-note eller lignende til å regne for hånd. Da er det lett å legge til kommentarer underveis som forklarer mellomregningene der det er nødvendig.

Her er det ingen dialog mellom meg og elev utover meldingen jeg får. Svaret mitt får eleven i mail, samt at det legges ut til alle på lms.

2. ScreenCapture

Ved hjelp av tablet pc eller dynamisk programvare kan jeg ta video av skjemen når jeg regner. Da kan jeg også legge på lyd som forklarer de ulike trinnene. Her kan elevene få hjelp til alt fra kalkulator bruk til utregninger.

Dette gjøres når jeg får melding fra elevene, og jeg har tid til å lese disse.

3. Publisering på WIKI

I R2 har vi en felles wiki som vi legger inn fagstoff etterhvert som vi arbeider. Dette er også en arena hvor jeg kan legge inn matematikk i latex format, eller kopiere fra Math Type. Elevene sender melding eller tar opp i timen oppgaver som er utfordrende. Da kan jeg løse oppgavene i wiki, eller legge ut en start som hjelper elevene videre.

Her kan også elevene legge ut oppgaver som er vanskelige og andre elever kan svare, selvom dette ikke er prøvd i år, men det er en god ide synes jeg.

Det skapes heller ikke noen dialog utover melding på lms eller i wiki.

4. Diskusjonsforum på LMS

Hvert år legger jeg alltid til et diskusjonsforum i fagene. Det blir ikke flittig brukt, men potensialet er at elever kan hjelpe elever og jeg kan bidra. Da blir ikke elevene avhengig av at jeg skal ha tid til å svare, men alle kan bidra. Her er vi avhengig av den litt tungvite editoren i it'sl men den er mulig å bruke.

Skaper en viss dynamikk, men ikke populær måte å samarbeide på.

5. Google docs

Dette virker som en interessant måte å arbeide på. Elev(er) og lærer er inne i samme dokument og kan svare og hjelpe til med forklaringer. Dokumentet kan i ettertid brukes av alle. Det er også fullt mulig å skrive formler i dokumentet uten å bruke math type.

Her finnes andre løsninger også som tegning i google docs.

Google docs virker som en interessant løsning, men den krever at jeg som lærer skal være tilgjengelig etter arbeidsdagen, for å svare på spørsmål. Da foretrekker jeg en dialog jeg selv har kontroll på. Elevene kjenner spillereglene. Spørsmål dagen før prøven blir sannsynligvis ikke besvart. Stilles spørsmålene i god tid får du også svar i god tid.

Konklusjon

Selv vil jeg foretrekke å holde meg til å kunne bestemme selv om jeg vil svare på henvendelser i fritiden, og vil nok holde meg til de første alternativene, men samskriving i google docs er en god ide for bruk i timene eller for elevene uteneom skoletid. Absolutt noe jeg har lyst til å tenke videre på til bruk i undervisningen.

torsdag 3. februar 2011

Embed video i PowerPoint 2010

Forbereder meg for å holde kurs i PowerPoint. Her er mange flotte funksjoner som hjelper meg med å nå mine mål når jeg bruker powerpoint.

 • Få slides
 • Lite tekst
 • Illustrasjoner istedenfor tekst
I tidligere versjoner av PowerPoint var det ikke lett å sette inn en video fra for eksempel youtube. Nå har det blitt mye lettere. Fra båndet sett inn kan du nå velge å sette inn video fra webområde.
Her er det viktig at du velger bruk gammel innbyggingskode
Når det er gjort limer du inn embedkoden i vinduet du får opp i PowerPoint. 

Da får du opp youtube videoen når presentasjonen vises.

Tips
Min pc har en 64 biters prosessor. Office er installert i 64 biters versjon. Dette gjør at jeg må installere flash versjon som også er 64biters. Denne fant jeg her. Avinstaller først gamle versjoner av flash før du installerer disse. Dersom valget video fra webområde er lysegrått og inaktivt, så kan dette kanskje være løsningen. 

Planleggeren i It's learning

It's learning har kommet med Dashbord. Dette gjør at innholdsrammene for hvert enkelt fag kan plasseres hvor man ønsker det. Dette gir nytt liv til planleggeren. Tidligere har planleggeren lagt over oppslagene. Dermed har oppslag blitt skjøvet ned, og vært lite synlig. Nå når både planleggeren og oppslag kan stilles side om side på fagsidene kan begge brukes samtidig. Dette gjør det mer attraktivt å ta i bruk planleggeren.

Organisering av Dashbord i It's Learning
For å gi elevene best mulig oversikt har jeg valgt å bruke planleggeren som planlegger for hver undervisningsøkt. Halvtårsplanen er et eget element som jeg har laget som et notat, eller som en google docs fil. Halvtårsplanen viser framdriften, mens planleggeren blir brukt for å vise dagens program. Alle ressurser, oppgaver og lekser legges inn i halvtårsplanen. Den gir da en god oversikt over hva som er gjort når det nærmer seg prøve og avslutning.
Et eksempel på plan for timen

Målet med planleggeren er at elevene kan møte forberedt. Planen for dagen legges ut i god tid, slik at elevene kan se hva som skal gjøres og møte forberedt. Det er ikke alltid det skjer, men for de elevene som synes det er godt å vite hva som skjer er planleggeren god. Hver økt startes med å vise dagens plan. Da er settes fokus mot timene, og hva som skal gjennomgås.
Dette gir en trygghet på hva som skal skje de neste timene, og det er mulig for elevene å forberde seg. Dersom elvene er borte kan de lett gå inn på faget og se hva som skjer den dagen de ikke er til stede.

Planleggeren inneholder altså et program for dagen. Halvtårsplanen inneholder ikke denne oversikten, men viser kun oversikt over framdrift, ressurser og oppgaver.
Utklipp av en halvtårsplan
Det ligger et lite stykke arbeid i å skrive planen inn i planleggeren. Dette arbeidet er ikke stort. Når timene planlegges, starter jeg med å åpne planleggeren. Mens timene planlegges fylles planleggeren ut. Dette gir meg en oversikt mens jeg planlegger. Dette ville jeg gjort uansett, men fordelen er at programmet for timen blir synlig for elevene i forkant. Jeg bruker planleggeren for min egen del, få struktur og orden i hvordan jeg vil gjennomføre timen, og hva jeg vil vektlegge. Hvilke oppgaver jeg mener er gode, og hvilke nettressurser jeg vil hente inn. Elevene får disse tilgjengelig før timen. De som vil kan møte forberedt. De som trenger tryggheten, kan se hva som skal skje i disse timene.

Ved å bruke tabell i notat (eller google docs e.l.) Kan jeg få en innholdsrik plan som er god å ha for elevene når de vil se på hva som er gjort. Samtidig kan planleggeren gi en oversikt over når vi gjorde hva.

Det kan oppfattes som dobbelt arbeid å ha en plan for halvåret, som oppdateres hele tiden, og en plan for timene. Begge planene har like vel to ulike effekter, og både jeg og elevene er fornøyd med dette.

Når oppslaget nå kan stilles side om side med planleggeren, kan oppslag brukes til beskjeder og annen informasjon.

onsdag 2. februar 2011

Geogebra og 2P

Vi bruker casio classpad som kalkulator på vår skole. Når vi kom til kapittelet om statistikk valgte vi å benytte oss av denne kalkulatoren. Det har fungert ok, helt til jeg nå kom over et funksjon i programmet skrevet av Sigbjørn Hals og et skrevet av Tor Espen Kristensen. 

I statistikk sier læreplanen

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkingar
 • berekne kumulativ frekvens og finne og drøfte sentralmål og spreiingsmål
 • representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje
 • gruppere data og berekne sentralmål for eit gruppert datamateriale
Ved hjelp av verktøyet statistikk og sektordiagram i geogebra, samt funksjonene histogram og regresjon kan læreplanmålene fint dekkes med bruk av geogebra og enkel kalkulator.

Skal jeg når bytte fra casio til geogebra....fredag 7. januar 2011

To artige programmer

I år underviser jeg ikke i naturfag. Akkurat nå må jeg si desverre. Mine kollegaer har kommet til universet. Et kjempespennende emne i naturfag. Det en liten bit av læreplanen, men her kan man spille på mange strenger. Gjenkjennelse av himmelbilder og objekter, stjernetegn og ren fascinasjon over verdensrommet. Det er to programmer som har skapt gode øyeblikk når jeg har undervist disse emnene.

Celestia

Celestia er et gratis progam som gir deg mulighet til å reise i rommet, via add-ons kan ferdige script lastes ned slik at programmet selv tar deg gjennom en reise i solsystemet


(Lyden er lagt til etterpå)

Du kan og finne datoer for solformørkelse og måneformørkelse og følge kjente meteorer osv.
Dette programmet kan gi en god introdusjon til emnet og sette fokus på avstander, størrelser og mye mer.

Stellarium

Stellarium er et kjempefint program for å se på stjernehimmelen. Her kan man med litt fingerferdighet og kjennskap vise polarstjernen, planeters ferd over himmelen, men også stjernetegn og kjente himmellegemer.

(Musikken er lagt til etterpå)

Begge er gratisprogrammer, og har gitt meg og forhåpentligvis elevene også glede som en introduksjon og oppsummering av universet.

Når noe er gratis er det ofte for godt til å være sant, men disse programmene synes jeg har vært svært gode.