lørdag 12. februar 2011

Microsoft Matematics 4.0

Som matematikklærer er det mange kalkulatorer å velge mellom etterhvert. Microsoft har lansert sin kalkulator, og den er gratis. Det frister derfor å se nærmere på denne kalkulatoren. Det som er viktig for meg er at elevene skal kunne forholde seg til en kalkulator. Pensum er stort og det er viktig for elevene å være trygg på verktøyene de bruker, slik at de er til hjelp og ikke skaper frustrasjon. På skolen vår er det casio classpad 300 i pc versjon som benyttes. Grafikken og brukergrensesnittet er ikke det beste jeg har sett. Jeg har derfor litt håp om at Microsoft Matematics kan være en god erstatter. Den er gratis, det betyr at den kanskje bør sammenlignes med de andre gratis løsningene som finnes. Geogebra har kommet i 5.0 beta, med cas funksjon og 3D graf. wxMaxima er et godt alternativ, men brukergrensesnittet er en utfordring for noen. Kanskje har vi endelig fått et godt alternativ.

Kalkulatoren er bygd opp rundt brukergrensesnittet til en håndholdt kalkulator. Det tradisjonelle gafiske vinduet er løftet ut av kalkulatoren. Den "håndholdte" kalkuatoren kan skjules. Alt som tastes inn kan tastes inn ved hjelp av tastaturet, når man kan komandoene. Dermed er ikke den "håndholdte" kalkulatoren nødvendig.

Det MM4 gjør som ikke alle andre kalkulatorer gjør er å vise mellomregninger. Løser du foreksempel en annengradslikning kan du velge å se mellomregningene. Likninger med to ukjente løser kalkulatoren lett, og den viser også utregningene. Dette er en funksjon som jeg bare har sett hos wolframalpha. Dette vil kanske være en utfordring i tradisjonell undervisning, men åpner for nye veier i undervisningssituasjonen.

Regnestykker og grafer kan eksporteres til word, noe som gjør det lett å levere oppgaver digitalt. I grunnen et veldig godt førsteinntrykk.Mellomregningene kommer ikke med i word, men akkurat det er kanskje ikke så veldig interessant.

Selve kalulatoren er intuitiv og lett å bruke. Regnestykkene skrives i vinduet med tastatur, og utregningene kommer over. Ved å dobbeltklikke på en linje i utregningene overføres dette automatisk til inntastingsvinduet. Denne funksjonen kommer i neste versjon av geogebra, wxMaxima mangler denne funksjonen. Der må man skrive linjenummeret for utrykket.

Når utrykk skrives inn i kalkulatoren er det ikke nødvendig å skrive multiplikasjonstegn mellom tall og bokstaver. Kalkulatoren er ikke så streng på dette som mange andre alternativer (Geogebra, wxMaxima)

Når vi beveger oss inn i graftegneren så fungerer den også veldig godt. Etterhvert som jeg bruker den merkes det at det blir viktig å bruke musen. Noen hurtigtaster er der, men ikke for alt. Det blir mye klikking for å zoome, endre plotteområde. Her blir det viktig å ha en god mus i tillegg. Etter å ha brukt kalkulatoren en del, blir jeg litt sår i pekefingeren etter å ha brukt musen på min laptop (en rød litten tapp mellom g og h på tastaturet) Dette blir etterhvert tungvint. Dersom du ønsker å tegne en graf der x skal ligge mellom to verdier må du først tegne grafen, så gå til arbeidsarket, kopiere utrykket til inntastingsvinduet og endre det der. Selvfølgelig kan man lære seg å skrive inn kommandoene for grafen.


Ikke helt fornøyd med graftegneren spesiellt når det kommer til å tilpasse eller endre utrykket som er tegnet.

Læreplanen

Med utgangspunkt i at det er løpet der elevene følger 1T, R1 og R2 hvor behovet for en kraftig kalkulator er størst vil jeg se nærmere på læreplanen for disse fagene og hvordan denne kalkulatoren kan brukes i disse fagene.

1T

Her dekkes alle læreplanmålene hvor det trengs kalkulator

R1
Følgene læreplan kan ikke dekkes av kalkulatoren. Mye av dette er tradisjonelt løst på papir, men geogebra lykkes langt på vei å dekke disse læreplanmålene.

  • bruke linjer og sirkler som geometriske steder sammen med formlikhet og setningen om periferivinkler i geometriske resonnementer og beregninger
  • utføre og analysere konstruksjoner definert av rette linjer, trekanter og sirkler i planet, med og uten bruk av dynamisk programvare
  • utlede og bruke skjæringssetningene for høydene, halveringslinjene, midtnormalene og medianene i en trekant
  • gjøre rede for forskjellige bevis for Pytagoras’ setning, både matematisk og kulturhistorisk

Følgende lærplan mål kan ikke dekkes av kalkulatoren. wxMaxima kan regne med vektorer. Regnereglene for vektorer er noe som forventes kjent til del 1 av eksamen, altså kan det ses som unødvendig at kalkulatoren skal kunne regne med vektorer.


  • regne med vektorer i planet, både geometrisk som piler og analytisk på koordinatform
  • beregne og analysere lengder og vinkler til å avgjøre parallellitet og ortogonalitet ved å kombinere regneregler for vektorer
Dette betyr at R1 er godt dekket av denne kalkulatoren, og sammen med geogebra kan denne kalkulatoren brukes

R2 

Her forventes også vektorregning som kjent på del 1

Annet
Regressjon mangler i denne kalkulatoren. Modellerings kompetansemålene må løses med andre hjelpemidler som geogebra. Dette gjør at kalkulatoren krever at man bruker andre programmer i f.eks. 2P hvor det er ønskelig å bruke ett hjelpemiddel. Da er kanskje geogebra en bedre løsning.

Konklusjon

For et realfagsløp i skolen vil denne kalkulatoren sammen med geogebra fungere veldig bra. Når man blir kjent med komandoene og frigjør seg fra alle museklikkene i graftegneren så er det en god kalkulator. Av alle gratis alternativene er dette et av de beste. Samhandling med word gjør at dette helt klart er et godt alternativ i forhold til wxMaxima som samhandler godt med latex.

Neste år kan det godt hende at mine elever bruker denne kalkulatoren. Som gratis kalkulator er dette et veldig godt alternativ. Om jeg ikke får byttet til TI-nspire kan dette være valget

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar