onsdag 24. mars 2010

Gøy med geogebra

Har lekt meg litt med geogebra, igjen. Ved å sette en glider i "posisjonen" animer så kan jeg få en variabel til å endre seg og dermed så kan matematiske modeller animeres i geogebra. For rene demostrasjoner og visualiseringer av matematiske fenomen er dette bra.

Selv om matematikken bak en slik animasjon blir godt skjult, kan kanskje animasjonen hjelpe elevene til å forstå problemstillingen rundt dette og kanskje øke forståelsen. Ikke minst så er det artig å få til for min egen del å lage dette.

I R2 er differensial likninger et spennende siste tema i sinus boken. Da kan det være artig å innlede med, og kanskje la animasjon av pendel bli en del av undervisningen.


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)


Jeg synes i allefall det er artig å kunne lage slike appleter. I denne appleten er det likningen
$m\cdot \frac{d^2y}{dt^2} + q \cdot \frac{dy}{dt}+k\cdot y=h$
der initialbetingelsene kan varieres ved gliderene $h$ og $v_0$.

tirsdag 23. mars 2010

Skolearena - vurdering

Dette skoleåret har jeg gjennomført et eksperiment for min egen del. Eksperimentet går ut på å dokumentere mest mulig i skolearena. Da tenker jeg spesiellt på vurdering, underveisvurdering og veiledning. Skolearena er både et sted å føre fravær og gi vurdering og veiledning av elevers arbeid. Målsetningen før skoleåert starter var følgende
  • Vurdering og tilbakemelding skal først ut på skolearena før prøvene leveres tilbake
  • En vurdering skal alltid følges av en tilbakemelding, begrunnelse og en veiledning for veien videre.
  • Fagsamtaler skal legges inn på skolearena
Årsaken til dette eksperimentet var å teste ut hvor mye arbeid det ligger i å oppfylle kravene til dokumentasjon, og får å se om skolearena kan brukes som en arena for veiledning og tilbakemelding.

Den enkleste biten er å legge ut prøver, med resultat på skolearena. Dette har jeg gjort siden skolearena bli innført. Det er en enkel og ryddig måte å la elevene få oversikt over hva som danner grunnlag for karakteren. Før fulgte kommentaren med på prøven. Nå har jeg forsøkt å skrive inn kommentaren på skolearena så godt som det lar seg gjøre. Dette har vist seg å være en god ide for min egen del. Jeg får tatt vare på kommentaren til hver elev etter at prøven er delt ut. Dermed kan jeg se hvilke råd for veien framover jeg har gitt. Dette er nyttig i sammenheng med fagsamtaler og oppfølging, men også som dokumentasjon på karakter.

Jeg har også forsøkt så langt det lar seg gjøre å legge ut vurderingen på skolearena før prøven blir levert tilbake. Dermed har jeg opplevd et større fokus på kommentarene enn når de blir skevet på prøven. Kommentarene forsvinner heller ikke for elevene, dersom prøven skulle forsvinne.

Arbeidsmessig krever dette litt mer enn å skrive på hver prøve etterhvert som de rettes. Samtidig får jeg lagret begrunnelse for prøvekarakter, og elevene får mer fokus på kommentarer og veiledningen.

Den store jobben kommer når fagsamtalene gjennomføres. Jeg valgte en modell hvor jeg snakket med hver enkelt elev i 5 til 10 minutter. På forhånd har de svart på en undersøkelse på it's learning. Disse svarene danner utgangspunktet, sammen med min opplevelse, for samtalen. Å få dokumentert samtalene fortløpende på skolearena viste seg å ikke være så lett. Det er også tidkrevende å legge inn et referat i ettertid.

Med den ny modulen som er kommet, er det lettere å legge ved vedlegg til vurderingene. Da vil det også bli lettere å notere i et dokument, for så å laste det opp til vurderingsmodulen.

Skolearena er for meg et godt verktøy for veiledning og tilbakemelding, sammen med kontakten utenfor timene. Det krever litt mer tid, å føre alt inn, men gevinsten er god dokumentasjon. Jeg vil derfor fortsette med å gi kommentarer på prøver i skolearena og legge ut dette før prøver leveres tilbake. Fagsamtaler og annen underveis veiledning og egenevaluering er mulig å legge inn, og kanskje med den nye modulen vil dette ikke være så tidkrevende.

lørdag 13. mars 2010

Geogebra og digitale tester

Kom på en mulighet med geogebra som jeg ikke har benyttet før, selv om muligheten har lagt rett opp i dagen hele tiden. Fra før har jag benyttet meg av eportfolioen i it's learning og lagt ut geogebra filer jeg har brukt i undervisning. Før har jeg lagt inn kun geogebra appleten i notater i it's Learning slik at elevene enkelt kunne finne fram til de i fagene. Her om dagen kom jeg på at det går an å legge inn disse appletene i digitale tester. Da får oppgavene en ny vri og jeg kan teste for andre ferdigheter og kunnskaper.

Som en avslutning på en undervisningsøkt gjennomførte jeg en test med klassene min. Dette var en uformell test som en del av avslutningsøkt før skoleslutt for dagen.

Ved å gjennomføre en 20 minutters test etter endt økt på 5 skoletimer gir det meg et godt bilde av hva elevene sitter igjen med etter økten. Det er også en motivasjonsfaktor for elevene å se hva de selv sitter igjen med etter økten.

Da er det også godt å kunne variere spørsmålene med litt andre typer oppgaver. Bildet viser et eksempel fra en den første testen jeg har brukt geogebra applet i en test. Dette lastet fint opp hos alle elevene, og alle klarte å bruke appleten. Opplevde ingen tekniske problemer med gjennomføringen. For å svare på oppgavene benyttet jeg meg av fyll inn blank i test 2.0 i it's learning.

Jeg har tidligere erfart at ved bruk av fyll inn blank ved matematikk tester er det viktig å trene elevene på å bruke punktum som desimalskilletegn og hvor mange desimaler som skal tas med. Har likevel mulighet for å ta legge inn flere alternativer med ulikt antall desimaler. Erfaringen er likevel at elevene trenger trening i dette.

Erfaringene fra dette forsøket var positive og jeg er ett skritt nærmere å gjennomføre en prøve i matematikk som en digital test.


Her er appleten brukt i den omtalte testen

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)