tirsdag 23. mars 2010

Skolearena - vurdering

Dette skoleåret har jeg gjennomført et eksperiment for min egen del. Eksperimentet går ut på å dokumentere mest mulig i skolearena. Da tenker jeg spesiellt på vurdering, underveisvurdering og veiledning. Skolearena er både et sted å føre fravær og gi vurdering og veiledning av elevers arbeid. Målsetningen før skoleåert starter var følgende
  • Vurdering og tilbakemelding skal først ut på skolearena før prøvene leveres tilbake
  • En vurdering skal alltid følges av en tilbakemelding, begrunnelse og en veiledning for veien videre.
  • Fagsamtaler skal legges inn på skolearena
Årsaken til dette eksperimentet var å teste ut hvor mye arbeid det ligger i å oppfylle kravene til dokumentasjon, og får å se om skolearena kan brukes som en arena for veiledning og tilbakemelding.

Den enkleste biten er å legge ut prøver, med resultat på skolearena. Dette har jeg gjort siden skolearena bli innført. Det er en enkel og ryddig måte å la elevene få oversikt over hva som danner grunnlag for karakteren. Før fulgte kommentaren med på prøven. Nå har jeg forsøkt å skrive inn kommentaren på skolearena så godt som det lar seg gjøre. Dette har vist seg å være en god ide for min egen del. Jeg får tatt vare på kommentaren til hver elev etter at prøven er delt ut. Dermed kan jeg se hvilke råd for veien framover jeg har gitt. Dette er nyttig i sammenheng med fagsamtaler og oppfølging, men også som dokumentasjon på karakter.

Jeg har også forsøkt så langt det lar seg gjøre å legge ut vurderingen på skolearena før prøven blir levert tilbake. Dermed har jeg opplevd et større fokus på kommentarene enn når de blir skevet på prøven. Kommentarene forsvinner heller ikke for elevene, dersom prøven skulle forsvinne.

Arbeidsmessig krever dette litt mer enn å skrive på hver prøve etterhvert som de rettes. Samtidig får jeg lagret begrunnelse for prøvekarakter, og elevene får mer fokus på kommentarer og veiledningen.

Den store jobben kommer når fagsamtalene gjennomføres. Jeg valgte en modell hvor jeg snakket med hver enkelt elev i 5 til 10 minutter. På forhånd har de svart på en undersøkelse på it's learning. Disse svarene danner utgangspunktet, sammen med min opplevelse, for samtalen. Å få dokumentert samtalene fortløpende på skolearena viste seg å ikke være så lett. Det er også tidkrevende å legge inn et referat i ettertid.

Med den ny modulen som er kommet, er det lettere å legge ved vedlegg til vurderingene. Da vil det også bli lettere å notere i et dokument, for så å laste det opp til vurderingsmodulen.

Skolearena er for meg et godt verktøy for veiledning og tilbakemelding, sammen med kontakten utenfor timene. Det krever litt mer tid, å føre alt inn, men gevinsten er god dokumentasjon. Jeg vil derfor fortsette med å gi kommentarer på prøver i skolearena og legge ut dette før prøver leveres tilbake. Fagsamtaler og annen underveis veiledning og egenevaluering er mulig å legge inn, og kanskje med den nye modulen vil dette ikke være så tidkrevende.

1 kommentar: