torsdag 26. januar 2012

WebClips og Evernote

Jeg har tidligere blogget om bruk av scrapbook for firefox. Scrapbook er et tillegg eller add-in som gjør at hele nettsteder kan lagres på maskinen. Dette gjør at flittige elever kan lage et arkiv av artikler, nettsider og arbeid som ligger på nettet, og lagre dette på maskinen når de har prøver eller eksamener hvor internett ikke er tilgjengelig.

Scrapbook gjør det lett å lagre nettsteder i en katalogstruktur, slik at det er lett å organisere stoffet etter fag eller emner.
Det er lett å finne tillegget i Chrome

Jeg har tatt i bruk evernote som notatverktøy. Det er nyttig når jeg har ulike datamaskiner og nettbrett med ulike operativsystem. I nettleseren i Chrome har jeg installert et tillegg som gjør at jeg kan klippe nettsider og lagre hele nettsiden i evernote. Det går ikke å lagre hele nettsteder slik som i scrapbook, Her kan man kun lagre en og en side. Sidene kan sorteres i notatblokker og tagger. Kilden lagres også, slik at i besvarelsen på en prøve kan elevene oppgi kilder til hvor informasjonen er hentet

Oversikt over hvordan utklippsmenyen ser ut

Når nettsiden er lagret, er det mulig å gå inn på siden og legge inn egne kommentarer. Dersom det er en nettside eller tekst som er gjennomgått og analysert kan kommentarene legges inn i den lagrede nettsiden til senere bruk.

En lagret side med egne notater
Dette er et kjekt verktøy for lærere og elever. One Note tilbyr mye av den samme funksjonaliteten og litt til, men som et verktøy kun for å lagre nettsider og notater er dette utmerket. Notatblokkene kan også deles, slik at alle nettsted en elev har lagret, kan deles med andre elever.One Note filer kan også importeres inn i Evernote.

For å kunne gjøre dette krever det at du har en Evernote konto, programtillegget installert i nettleseren og Evernote programmet installert på pcen (slik at filene blir tilgjengelig uten nett)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar