tirsdag 23. februar 2010

NDLA simuleringer

Jeg kaster meg ut i NDLA debatten.Likevel ønsker jeg  ikke å ytre meg om monopol og kvalitet. I og med at NDLA følger åpen kilde regler så er det fritt fram å bruke innholdet. Som faglærer i realfag mener jeg meg skikket til å vurdere om innholdet holder mål for det formålet jeg ønsker å bruke det. Så lenge det er alternativer å velge mellom, så er det mulig å velge bort det som ikke holder mål. 


For en stund siden var jeg i Fusa og holdt et kurs om hvordan NDLA kan brukes som nettressurs. Et viktig poeng var da hvordan de ulike ressursene som simuleringer og forklaringssekvenser kan brukes uten å måtte være på NDLA siden. Målet her er ikke å unngå NDLA, men å kunne tilpasse lærerressursene til eget behov.


NDLA har valgt å legge til embed kode for simuleringer og forklaringssekvenser. De kan derfor limes inn i lms, tester, oppslag og forklaringsekvenser etter eget behov. Det er da bare objektet som vises og ikke siden det er hentet fra. Dermed kan opplegget skreddersys rundt et emne. De ressursene som er relevante og tilstrekkelige kan hentes inn, og det som ikke er interessant kan utelates.


Dersom tema for eksempel er elektromagnetisk stråling,  kan vi i en oppgave se på emmisjonspektre og absorbsjonspektre fra ulike stoffer. En simulering i opgaveteksten kan føre til andre typer oppgaver og diskusjoner. Oppgaven kan utvides og arbeidet og krav til læring og kunnskap kan variere. 


Med denne metoden kan elevene holdes inne på lms hele tiden. Fokuset holdes på oppgaven og hvilken informasjon elevene skal ha tilgang til kan jeg styre ved å legge inn lenker i teksten, eller henvise andre steder.


Dette er et enkelt lite tips, likevel er det en god ting ved NDLA. 
Creative Commons license icon

1 kommentar:

  1. Jeg må si at jeg blir særdeles glad når dette teamet blir satt ut i lyset, idag er det alt for lite fokus på nettopp å trekke ut det essensielle, særlig innenfor ikt i skolen.
    NDLA har brukt 30 millioner på å lage en lærerbok i den norske skole, også holder den ikke mål.Da er det dessto viktigere at lærerene har kunnskap nok til å vurdere hva som er faglig og pedagogisk formålstjenelig.
    Kurten

    SvarSlett