lørdag 13. mars 2010

Geogebra og digitale tester

Kom på en mulighet med geogebra som jeg ikke har benyttet før, selv om muligheten har lagt rett opp i dagen hele tiden. Fra før har jag benyttet meg av eportfolioen i it's learning og lagt ut geogebra filer jeg har brukt i undervisning. Før har jeg lagt inn kun geogebra appleten i notater i it's Learning slik at elevene enkelt kunne finne fram til de i fagene. Her om dagen kom jeg på at det går an å legge inn disse appletene i digitale tester. Da får oppgavene en ny vri og jeg kan teste for andre ferdigheter og kunnskaper.

Som en avslutning på en undervisningsøkt gjennomførte jeg en test med klassene min. Dette var en uformell test som en del av avslutningsøkt før skoleslutt for dagen.

Ved å gjennomføre en 20 minutters test etter endt økt på 5 skoletimer gir det meg et godt bilde av hva elevene sitter igjen med etter økten. Det er også en motivasjonsfaktor for elevene å se hva de selv sitter igjen med etter økten.

Da er det også godt å kunne variere spørsmålene med litt andre typer oppgaver. Bildet viser et eksempel fra en den første testen jeg har brukt geogebra applet i en test. Dette lastet fint opp hos alle elevene, og alle klarte å bruke appleten. Opplevde ingen tekniske problemer med gjennomføringen. For å svare på oppgavene benyttet jeg meg av fyll inn blank i test 2.0 i it's learning.

Jeg har tidligere erfart at ved bruk av fyll inn blank ved matematikk tester er det viktig å trene elevene på å bruke punktum som desimalskilletegn og hvor mange desimaler som skal tas med. Har likevel mulighet for å ta legge inn flere alternativer med ulikt antall desimaler. Erfaringen er likevel at elevene trenger trening i dette.

Erfaringene fra dette forsøket var positive og jeg er ett skritt nærmere å gjennomføre en prøve i matematikk som en digital test.


Her er appleten brukt i den omtalte testen

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar