onsdag 24. mars 2010

Gøy med geogebra

Har lekt meg litt med geogebra, igjen. Ved å sette en glider i "posisjonen" animer så kan jeg få en variabel til å endre seg og dermed så kan matematiske modeller animeres i geogebra. For rene demostrasjoner og visualiseringer av matematiske fenomen er dette bra.

Selv om matematikken bak en slik animasjon blir godt skjult, kan kanskje animasjonen hjelpe elevene til å forstå problemstillingen rundt dette og kanskje øke forståelsen. Ikke minst så er det artig å få til for min egen del å lage dette.

I R2 er differensial likninger et spennende siste tema i sinus boken. Da kan det være artig å innlede med, og kanskje la animasjon av pendel bli en del av undervisningen.


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)


Jeg synes i allefall det er artig å kunne lage slike appleter. I denne appleten er det likningen
$m\cdot \frac{d^2y}{dt^2} + q \cdot \frac{dy}{dt}+k\cdot y=h$
der initialbetingelsene kan varieres ved gliderene $h$ og $v_0$.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar