fredag 16. april 2010

Egenvurdering

Skolearena er arenaen for føring av fravær og karakterer. Den kan så mye mer enn dette. Jeg har nå vent meg til å føre inn kommentarer til prøver inn på skolearena istedenfor på prøven. Dette var en del av en annen ide, hvor jeg ville prøve ut skolearena som protokoll. Ved å ta i bruk mulighetene for at elevene selv kan legge inn kommentarer på skolearena til vurderingen åpner dette porten for å sette egenevalueringen til elevene i system. Denne ideen kommer etter å ha sett i brosjyren vurderingsforskrift. Ideen er å legge ut kun kommentarer på skolearena når prøven er rettet. I kommentaren kan jeg stille spørsmål til elevene knyttet til egenevaluering. Først når eleven har foretatt den egenvurdering som spørsmålene kanskje kan rette evalueringen mot, legger jeg ut karakteren.

Da tvinger jeg elevne til å lese kommentarene, og foreta en egenevaluering. Samtidig oppnår jeg at alle kommentarer og tilbakemeldinger blir lagret når fagsamtaler skal gjennomføres. Når det er tid for sluttvurdering har jeg som lærer også tilgang til mine egne, og elevenes kommentarer. I tillegg får kontaktlærer tilgang til alle mine kommentarer og vurderinger i sitt arbeid.

Med litt trening går det fort å legge inn kommentarene. Jeg skriver fortløpende i en tekstfil (word, notepad etc) mens jeg retter. Da kan jeg lett kopiere teksten over i skolearena.

Nå når jeg har blitt vant til å skrive kommentarene rett inn i skolearena går dette arbeidet i grunnen rakst. Ikke like raskt som å skrive rett på prøven, men gevinsten er at alt blir lagret ett sted og tilgjengelig for de som trenger det, og at jeg får et system for egenevaluering.

Jeg ser og etter å ha prøvd dette, at det ikke nødvendigvis kun er prøver og oppgaver som kan settes inn i denne ordningen. Det er også mulig å gjøre det samme for fagsamtaler og annen evaluering.

For meg som lærer opplever jeg å få et enda bedre innblikk i hvordan eleven vurderer seg selv, slik at jeg kan være enda mer presis i de måtene jeg vil tilnærme meg elevene på. Slik får jeg altså mye nyttig informasjon som jeg kan bruke i mitt virke.

Dersom denne evalueringen gjennomføres aktivt i alle fag elevene har, kan det kanskje bli mye egenevaluering på elevene. Det kan kanskje være en ide å samle noen typer evaluering i en litt større evaluering.

Så langt er jeg altså positiv til egenevaluering og opplever å ha funnet en metode som virker for meg. Skal bli spennende å få gjennomført dette et helt skoleår når det starter igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar