onsdag 9. februar 2011

Digital leksehjelp

Dette er en kommentar til kjemikeren sitt blogginnlegg om digital leksehjelp.

Jeg har lenge gitt elevene tilbud om å kontakte meg, spesiellt i forkant av prøver, om det er oppgaver eller lignende de vil ha forklaring eller svar på.

De alternativene jeg har benyttet meg av er

1. Tablet PC

Min arbeidspc er en tablet pc. Her kan jeg skrive på skjermen med en penn. Dette gjør at jeg kan bruke one-note eller lignende til å regne for hånd. Da er det lett å legge til kommentarer underveis som forklarer mellomregningene der det er nødvendig.

Her er det ingen dialog mellom meg og elev utover meldingen jeg får. Svaret mitt får eleven i mail, samt at det legges ut til alle på lms.

2. ScreenCapture

Ved hjelp av tablet pc eller dynamisk programvare kan jeg ta video av skjemen når jeg regner. Da kan jeg også legge på lyd som forklarer de ulike trinnene. Her kan elevene få hjelp til alt fra kalkulator bruk til utregninger.

Dette gjøres når jeg får melding fra elevene, og jeg har tid til å lese disse.

3. Publisering på WIKI

I R2 har vi en felles wiki som vi legger inn fagstoff etterhvert som vi arbeider. Dette er også en arena hvor jeg kan legge inn matematikk i latex format, eller kopiere fra Math Type. Elevene sender melding eller tar opp i timen oppgaver som er utfordrende. Da kan jeg løse oppgavene i wiki, eller legge ut en start som hjelper elevene videre.

Her kan også elevene legge ut oppgaver som er vanskelige og andre elever kan svare, selvom dette ikke er prøvd i år, men det er en god ide synes jeg.

Det skapes heller ikke noen dialog utover melding på lms eller i wiki.

4. Diskusjonsforum på LMS

Hvert år legger jeg alltid til et diskusjonsforum i fagene. Det blir ikke flittig brukt, men potensialet er at elever kan hjelpe elever og jeg kan bidra. Da blir ikke elevene avhengig av at jeg skal ha tid til å svare, men alle kan bidra. Her er vi avhengig av den litt tungvite editoren i it'sl men den er mulig å bruke.

Skaper en viss dynamikk, men ikke populær måte å samarbeide på.

5. Google docs

Dette virker som en interessant måte å arbeide på. Elev(er) og lærer er inne i samme dokument og kan svare og hjelpe til med forklaringer. Dokumentet kan i ettertid brukes av alle. Det er også fullt mulig å skrive formler i dokumentet uten å bruke math type.

Her finnes andre løsninger også som tegning i google docs.

Google docs virker som en interessant løsning, men den krever at jeg som lærer skal være tilgjengelig etter arbeidsdagen, for å svare på spørsmål. Da foretrekker jeg en dialog jeg selv har kontroll på. Elevene kjenner spillereglene. Spørsmål dagen før prøven blir sannsynligvis ikke besvart. Stilles spørsmålene i god tid får du også svar i god tid.

Konklusjon

Selv vil jeg foretrekke å holde meg til å kunne bestemme selv om jeg vil svare på henvendelser i fritiden, og vil nok holde meg til de første alternativene, men samskriving i google docs er en god ide for bruk i timene eller for elevene uteneom skoletid. Absolutt noe jeg har lyst til å tenke videre på til bruk i undervisningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar