onsdag 2. februar 2011

Geogebra og 2P

Vi bruker casio classpad som kalkulator på vår skole. Når vi kom til kapittelet om statistikk valgte vi å benytte oss av denne kalkulatoren. Det har fungert ok, helt til jeg nå kom over et funksjon i programmet skrevet av Sigbjørn Hals og et skrevet av Tor Espen Kristensen. 

I statistikk sier læreplanen

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • planleggje, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkingar
  • berekne kumulativ frekvens og finne og drøfte sentralmål og spreiingsmål
  • representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje
  • gruppere data og berekne sentralmål for eit gruppert datamateriale
Ved hjelp av verktøyet statistikk og sektordiagram i geogebra, samt funksjonene histogram og regresjon kan læreplanmålene fint dekkes med bruk av geogebra og enkel kalkulator.

Skal jeg når bytte fra casio til geogebra....Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar