torsdag 3. februar 2011

Planleggeren i It's learning

It's learning har kommet med Dashbord. Dette gjør at innholdsrammene for hvert enkelt fag kan plasseres hvor man ønsker det. Dette gir nytt liv til planleggeren. Tidligere har planleggeren lagt over oppslagene. Dermed har oppslag blitt skjøvet ned, og vært lite synlig. Nå når både planleggeren og oppslag kan stilles side om side på fagsidene kan begge brukes samtidig. Dette gjør det mer attraktivt å ta i bruk planleggeren.

Organisering av Dashbord i It's Learning
For å gi elevene best mulig oversikt har jeg valgt å bruke planleggeren som planlegger for hver undervisningsøkt. Halvtårsplanen er et eget element som jeg har laget som et notat, eller som en google docs fil. Halvtårsplanen viser framdriften, mens planleggeren blir brukt for å vise dagens program. Alle ressurser, oppgaver og lekser legges inn i halvtårsplanen. Den gir da en god oversikt over hva som er gjort når det nærmer seg prøve og avslutning.
Et eksempel på plan for timen

Målet med planleggeren er at elevene kan møte forberedt. Planen for dagen legges ut i god tid, slik at elevene kan se hva som skal gjøres og møte forberedt. Det er ikke alltid det skjer, men for de elevene som synes det er godt å vite hva som skjer er planleggeren god. Hver økt startes med å vise dagens plan. Da er settes fokus mot timene, og hva som skal gjennomgås.
Dette gir en trygghet på hva som skal skje de neste timene, og det er mulig for elevene å forberde seg. Dersom elvene er borte kan de lett gå inn på faget og se hva som skjer den dagen de ikke er til stede.

Planleggeren inneholder altså et program for dagen. Halvtårsplanen inneholder ikke denne oversikten, men viser kun oversikt over framdrift, ressurser og oppgaver.
Utklipp av en halvtårsplan
Det ligger et lite stykke arbeid i å skrive planen inn i planleggeren. Dette arbeidet er ikke stort. Når timene planlegges, starter jeg med å åpne planleggeren. Mens timene planlegges fylles planleggeren ut. Dette gir meg en oversikt mens jeg planlegger. Dette ville jeg gjort uansett, men fordelen er at programmet for timen blir synlig for elevene i forkant. Jeg bruker planleggeren for min egen del, få struktur og orden i hvordan jeg vil gjennomføre timen, og hva jeg vil vektlegge. Hvilke oppgaver jeg mener er gode, og hvilke nettressurser jeg vil hente inn. Elevene får disse tilgjengelig før timen. De som vil kan møte forberedt. De som trenger tryggheten, kan se hva som skal skje i disse timene.

Ved å bruke tabell i notat (eller google docs e.l.) Kan jeg få en innholdsrik plan som er god å ha for elevene når de vil se på hva som er gjort. Samtidig kan planleggeren gi en oversikt over når vi gjorde hva.

Det kan oppfattes som dobbelt arbeid å ha en plan for halvåret, som oppdateres hele tiden, og en plan for timene. Begge planene har like vel to ulike effekter, og både jeg og elevene er fornøyd med dette.

Når oppslaget nå kan stilles side om side med planleggeren, kan oppslag brukes til beskjeder og annen informasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar